Pages

Friday, July 23, 2010

Aku Samseng Tapi Beriman
“Samseng beriman”

Samseng beriman adalah sebuah nukilan yang banyak menimbulkan persoalan tentang pengertian samseng beriman. Apa sebenarnya samseng beriman ini. Sebelum itu, elok rasanya kita memahami terlebih dahulu makna samsing. Menurut penulis, samseng boleh diertikan sebagai orang jahat, tegas, pemarah, kusut-masai, hambur, pemberontak, penyamun, penganas dan sebagainya. Pengertian ini, biasanya kita dengari daripada masyarakat umum sekiranya diajuhkan soalan berkaitan dengan orang yang samsing.Samseng beriman dan samseng biasa sangat jauh bezanya. Ini boleh diumpamakan jaraknya antara langit dan bumi. Melalui pengamatan luaran sahaja kita dapat mengetahui banyak persepsi daripada kedua-dua perkataan tersebut. Sebagai contoh, perkataan “beriman” dan “biasa”. Dalam islam, perkataan beriman ini sangat murni maknanya dan ianya boleh dipadaptasikan sebagai orang yang memiliki nilai moral dan akhlak yang baik. Manakala perkataan biasa, mempunyai banyak makna dan ianya boleh menjadi baik dan buruk. Sekiranya kedua-dua perkataan ini digandingkan, ini bermakna nilai baik itu lebih berpihak kepada konsep beriman.

Sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut, elok rasanya kita menjelaskan makna “samseng biasa”. Samsing biasa dikatakan samseng yang biasa-biasa sahaja. Biasa di sini bermaksud mereka tidak memberi manfaat langsung sama ada untuk dirinya sendiri, keluarga, sahabat, masyarakat, dan Negara. Bahkan mereka ini juga adalah mereka yang sering menimbulkan konflik dalam keluarga dan masyarakat. Segala seruan mereka hanya bermotifkan duniawi dan ke arah kemaksiatan dan kemungkaran. Ini boleh dikatakan sebagai golongan yang mendapat kerugian dunia dan akhirat kerana mereka tidak memikirkan akan balasan yang bakal mereka terima daripada allah swt. Atas alasan itulah, mereka terus-menerus terjebak dan bahkan mereka sentiasa berusaha mencari ahli baru untuk melakukan kemaksiatan.

Mengapa ini berlaku?? Bagi mereka yang tergolong sebagai samseng biasa ini lazimnya tidak mendapat bimbingan agama yang betul dari keluarga. Mereka hanya dibiarkan serta diberi kesenangan hidup sedangkan kedua-dua orang tua mereka sibuk mencari rezeki tanpa menghiraukan dengan siapa anak mereka bergaul. Kita sebagai orang yang beriman dan sedar bahawa musuh nyata bagi manusia adalah syaitan laknatullah.Bagaimana pula dengan samseng beriman.??? Apa yang membezakan kedua-dua konsep ini. Selain dari sudut perkataan, perbezaanya boleh kita amati melalui peranannya dalam memperjuangkan agamanya yakni agama Allah swt. Sekirahnya samseng biasa kita adaptasikan sebagai perkaitan yang negatif, ini bermakna samseng beriman kita justifikasikan sebagai perkaitan yang positif.

Perkaitan positif di sini bermakna, mereka yang sering bertindak mengikut syariat islam dan sama sekali takut melanggar segala perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan rasulnya. Mereka ini mengorbankan segala jiwa raganya untuk mempertahankan kesucian agamanya. setiap perkataan mereka hanyalah menyeruh kepada jalan yang lurus dan menjauhi perkara-perkara yang tidak baik. Mereka juga dikatakan samseng beriman kerana kesamsingan mereka hanya terlihat sekirahnya agama islam diperlekehkan dan dicemari kesuciannya. Mereka sangat benci akan kemaksiatan dan mereka akan sentiasa berusaha agar kemaksiatan itu sama sekali tidak merosakkan mereka. Mereka hanya meminta pertolongan daripada Allah swt dan sabar menghadapi kesulitan.

Berbanding dengan samsing biasa, pertolongan mereka hanya kepada sesama manusia, ahli sihir, bomoh dan lain-lain agar mereka menang dalam pertaruhan dan mendapatkan sekalung darjat daripada masyarakat. Manakala samsing beriman, perjuangan mereka hanya semata-mata kerana Allah swt dan berjihad serta mati syahid dijalannya.

Persoalannya di sini, adakah kita tergolongan di antara mereka iaitu samseng beriman dan samseng biasa.?? Melalui perkongsian ilmu ini daripada saya diharapkan kita semua umat nabi Muhammad saw senantiasa muhasabah diri agar kita tergolong antara mereka yang samsing tetapi samseng Beriman. Nukilan ini, untuk peringatan penulis sendiri sebelum kepada para pembaca yang saya hormati.

Sebelum saya membuat coretan yang terakhir, penulis ingin memohon keampunan daripada allah swt kerana mungkin di setiap baris kata-kata saya ada mengguris hati para pembaca sekalian. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah swt dan keburukan itu juga datangnya daripada allah swt namun disebabkan kecetetan ilmu penulis menyebabkan kesilapan tidak dapat dielakan.

Wasalam..jazakallah kharon....


Sunday, July 11, 2010

CouPLE IsLAmiC, HUU..huu..uu!!

ETIKA ANTARA IKHWAN DAN AKHWATpergaulan antara lawan jenis ;


Di bawah ini diuraikan beberapa aturan Islam berkaitan dengan masalah pergaulan IKHWAN - AKHWAT, antara lain :


Menjaga Pandangan ;


QS. An-Nur : 30-31


“Tidaklah seorang Muslim sedang melihat keindahan wanita kemudian ia menundukkan pandangannya, kecuali Allah akan menggantinya dengan ibadah yang ia dapatkan kemanisannya.” (HR. Ahmad)


“Semua mata pada hari kiamat akan menangis, kecuali mata yang menundukkan atas apa yang diharamkan oleh Allah, mata yang terjaga di jalan Allah dan mata yang menangis karena takut kepada Allah.” (HR. Ibnu Abi Dunya)

Menutup Aurat secara SempurnaQS. Al-Ahzab : 59, QS.An- Nur : 31


“Hai Asma, sesungguhnya perempuan itu apabila telah sampai umur/dewasa, maka tidak patut menampakkan sesuatu dari dirinya melainkan ini dan ini. Rasulullah berkata sambil menunjukkan kepada muka dan telapak tangan hingga peregelangannya sendiri.” (HR. Abu Dawud dan Aisyah)”Dari Abu sa’id RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama lelaki, begitu pula seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh bersentuhan kulit sesama lelaki dalam satu selimut, begitu pula seorang perempuan tidak boleh bersentuhan kulit dengan sesama perempuan dalam satu selimut.” (HR. Muslim dikutip Imam Nawawi dalam Tarjamah Riyadhush Shalihin)


Bagi wanita diperintahkan untuk tidak berlembut-lembut suara dihadapan laki-laki bukan mahram. (QS. Al-Ahzab : 32)


Dilarang bagi wanita bepergian sendirian tanpa mahramnya sejauh perjalanan satu hari.


“ Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian yang memakan waktu sehari semalam kecuali bersama mahramnya.” (HR. Bukhari Muslim dikutip Imam Nawawi dalam Tarjamah Riyadush Shalihin)


Dilarang “berkhalwat” (berdua-duaan antara pria dan wanita)


“Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersunyi-sunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya.” (HR. Bukhari Muslim dikutip Imam Nawawi dalam Tarjamah Riyadush Shalihin)Laki-laki dilarang berhias menyerupai perempuan, juga sebaliknya.


“Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata : “Rasulullah SAW mwlaknat kaum laki-laki yang suka menyerupai kaum wanita dan melaknat kaum wanita yang suka menyerupai kaum laki-laki.” (HR. Bukhari dikutip Imam Nawawi dalam Tarjamah Riyadush Shalihin)


Haram kaum lelaki memandang kaum wanita yang bukan mahramnya;


Dalam fasal ini dijelaskan tentang diharamkannya kaum lelaki memandang kaum wanita yang bukan muhrimnya. Begitu pula sebaliknya, yakni keharaman kaum wanita memperhatikan kaum lelaki yang bukan muhrimnya.


Tersebut dalam firman Allah dalam surat Al ahzab, :“Apa bila kamu meminta sesuatu kepada mereka maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan bagi hati mereka”.


Dalam surat An Nuur ayat 30 di jelaskan:


Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman :”Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci begi mereka”; Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.
Rasulullah S.A.W bersabda: ”Pandangan mata itu merupakan panah beracun dari panah Iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut Allah S.W.T, maka Allah memberinya keimanan yang mana ia akan memperoleh kemanisannya didalam hati”.


Nabi Isa as bersabda: “Takutlah kamu. peliharalah dirimu dari memperhatikan. Karena sesungguhnya memperhatikan itu menumbuhkan syahwat di dalam hati. Dan cukuplah syahwat itu menjadi fitnah”.


Sa’ad bin jubair mengatakan hanyalah fitnah yang menimpa Nabi Daud As adalah di sebabkan pandangan beliau. Nabi Daud bersabda kepada putera beliau Nabi Sulaiman As, lebih baik berjalanlah di belakang macan dan Harimau, janganlah berjalan di belakang perempuan.


Mujahid mengatakan, apabila seorang perempuan mengahadap ke muka maka Iblis duduk di bagian kepalanya. Lalu Iblis memperindah diri perempuan itu yang di peruntukkan bagi orang yang memperhatikannya. Kalau seorang perempuan berbalik menghadap kebelakang maka Iblis duduk di pantatnya. Lalu Iblis memperindah perempuan itu yang di peruntukkan bagi orang yang memperhatikannya.


Seorang bertanya kepada Nabi Isa As, Apa permulaan yang menyebabkan orang berzina?. Beliau bersabda :Yaitu akibat memperhatikan perempuan dan memperhatikan dirinya.


Al Fudhail mengatakan, Iblis berkata bahwa pandangan yang di lepaskan pada suatu perkara yang tidak halal itu adalah merupakan panahku yang sudah tua dan busurku yang tak pernah luput jika aku pergunakan.


Tersebut dalam sya’ir:

Segala sesuatu yang baru terjadi

Permulaannya dari pandangan

Nyala api yang besar

Permulaannya dari pelatuk yang kecil

Orang yang mempermainkan mata

Sangat di khawatirkan akibatnya

Berapa banyak pandangan

Yang masuk dan bekerja dalam hati

Bagaikan anak panah yang dilepas busur dan tali

Orang yang memperhatikan

Perkara yang membahayakan

Akan menyenangkan orang yang mempunyai kekhawatiran

Tetapi kalau akhirnya mencelakakan

Itu tidak membahayakan


Ummu salamah Ra mengatakan bahwa Ibnu Ummi maktum meminta izin kepada Rasulullah S.A.W. Saat itu aku dam maimunah Ra duduk bersama, maka Rasulullah bersabda: ”Bertakbirlah kalian “. Kami menimpali:” Bukankah dia orang buta yang tidak dapat memandang kami?”. Rasulullah bersabda:” Apa kalian tidak dapat melihatnya juga ?”.


Rasulullah S.A.W mengingatkan : “Allah melaknat orang yang dipandang dan orang yang dipandangi (membalas pandangan).


Bagi perempuan yang beriman pada Allah, tidak dibenarkan memperlihatkan diri pada setiap orang asing, karena yang tidak terikat oleh pernikahan atau muhrim karena nasab atau sesusuan. Demikian pula orang lelaki tidak dibenarkan memperhatikan kaum wanita, sebaliknya kaum wanita balas memperhatikan pandangannya.


Sebagaimana kaum lelaki menundukkan pandangannya kepada kaum wanita, maka menjadi kewajiban pula kaum wanita menundukkan pandangan mata terhadap kaum lelaki. Pendapat itu sebagaimana di tekankan oleh Ibnu Hajar dalam kitab AZ ZAWAJIR.


Tidak pula diperbolehkan lelaki bermusafahah (bersalaman) dengan perempuan yang bukan muhrim. Larangan ini berlaku juga pada perbuatan saling memberikan. Sebab itu perkara yang di haramkan memandangnya diharamkan pula memegangnya. Mengingat dengan cara memegangnya itu ia dapat merasakan kelezatan. Hal ini didasarkan pada dalil bahwa, kalau orang berpuasa lalu berpegangan dengan lawan jenisnya yang menyebabkan inzal (keluar mani), maka puasanya batal. Tetapi kalau keluarnya mani disebabkan oleh pandangan, puasanya tidak batal. Demikian menurut penjelasan kitab An Nihayah.


Diriwayatkan oleh Thabrani di dalam kitab Al Kabir dari mu’qal bin Yasar bahwa, salah seorang di antaramu yang di lukai kepalanya oleh jarum, itu lebih baik dari pada memegang perempuan yang tidak dihalalkan untuknya.


Rasulullah S.A.W memperingatkan : “Takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah kaum wanita. Sebab permulaan fitnah yang menimpa bani isra-il itu adalah kaum wanita”.


Rasulullah S.A.W bersabda: “Dan setelah masaku tidak ada fitnah yang lebih membahayakan terhadap kaum lelaki ketimbang fitnah akibat perempuan”.


Tak boleh duduk berduaan di tempat sunyi;


Tersebut dalam riwayat bahwa Rasulullah S.A.W bersabda : ”Takutlah kamu dari menyepi (berduaan) dengan perempuan. Demi Dzat yang diriku berada dalam kekuasaanNYA, tidaklah orang lelaki yang menyepi bersama dengan orang perempuan (yakni berpacaran), kecuali syetan menyusup di antara mereka berdua. Sungguh seorang yang berdesak desakkan dengan babi yang berlepotan lumpur itu jauh lebih baik dari pada berdesak desakkan (bersenggolan) dengan pundak perempuan yang tidak halal baginya”.


Rasulullah S.A.W bersabda:”Orang perempuan itu merupakan jerat-jeratnya syethan (yakni perangkapnya), dan kalaulah bukan karena syahwat, tentu kaum wanita tidak akan menguasai (menundukkan) kaum lelaki”. (al hadits)

Ada pepatah mengatakan Apabila kelamin lelaki bangkit maka hilanglah sepertiga akalnya

Friday, July 9, 2010

My Introduction


Bicara Hatiku Dan Realiti...

Assalamualaikum....

Wahaii saudara- saudari sekalian...alhamdulillah dengan izin allah swt saya telah Berjaya mencipta blog saya sendiri dan insyaAllah ianya mampu memberi manfaat kepada umat manusia seluruhnya. Dengan kesempatan usia yang tersisa ini, saya akan berusaha membuat nukilan yang insyallah boleh menjadi bahan bacaan tambahan kepada kita semua. Marilah kita menyahut

sabda rasullulah saw bahawa “ sampaikanlah dariku walau sepatah kata ”.

Jadi sejauhmana kita sebagai seseorang yang mempunyai ilmu dapat menyalurkan segala ilmu yang ada kepada mereka yang memerlukan. InsyaAllah melalui medium ini, jika saya diberikan kemampuan oleh Allah swt saya akan berusaha untuk menyalurkan segala ilmu dan pengalaman yang ada agar boleh dijadikan iktibar dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan izin Allah swt, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar di Universiti akan saya manfaatkan sepenuhnya untuk menberi transformasi positif terutamanya untuk diri saya sendiri, keluarga, sahabat, masyarakat dan Negara. InsyaAllah...??

Wahaii saudara saudari sekalian...hasil coretan ilmu sama ada daripada diri saya sendiri atau perkongsian ilmu dari penulis lain yang terpampang di blog saya ini semestinya mempunyai kekurangan dan kelemahan. Justru itu, saya ingin memohon ampun kepada Allah swt dan para pembaca sekalian atas segala kekurangan dan penyelewengan yang mungkin tidak disengajakan dalam bait kata setiap nukilan yang terdapat dalam blog ini.

Seperti yang kita tahu, bahawa kesempurnaan itu hanya milik Allah swt dan kita sebagai manusia yang tak sempurna semestinya tidak akan terlepas dari melakukan kesilapan.

Di sini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengunjung blog saya “ hadimuslim ” kerana sudi menbaca bahan yang terdapat dalam blog ini. Saya harafkan kehadiran blog ini boleh menjadi salah satu sumber bacaan yang berinformasi dan memberi input baru yang boleh menjadi santapan nurani untuk kita semua.
Justeu itu, saya sangat mengalu-alukan segala komen saudara – saudari sekalian supaya proses pembaikan dapat saya dilakukan dari masa ke semasa. Insyaallah dengan apa yang kita lakukan selama ini hanyalah niat untuk mendapatkan redha Allah swt agar ia-NYA menjadi catatan yang baik di akhirat kelak.. Amin...ini bicara hatiku selama ini? Adakah menjadi realiti???

Jazakallahu khairan semua....Wasalam...

Berbogelkah Engkau..???

Betulkah cara berpakaian aku..???

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.” (QS Al-A’raf [7]: 26)


Panggilan ini hadir di tengah naungan pemandangan kisah yang telah dipaparkan sebelumnya. Yaitu pemandangan ketelanjangan, terbukanya aurat, dan menutupinya dengan sekedarnya dengan daun surga. Ini adalah buah dari kesalahan. Kesalahan tersebut mengambil bentuk durhaka kepada perintah Allah, dan menyentuh larangan Allah. Ini bukan kesalahan yang dikisahkan oleh mitos-mitos dalam ‘kitab suci’! Kesalahan yang mewarnai persepsi artistik Barat yang bersumber dari mitos tersebut, dan dari pengaruh-pengaruh Frued yang beracun. Kesalahan itu bukan karena makan ‘pohon pengetahuan’, seperti yang diceritakan dalam mitos Perjanjian Lama.

Ia juga bukan kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta’ala terhadap manusia dan ketakutan-Nya sekiranya Adam makan pohon kehidupan sehingga ia menjadi salah satu tuhan, seperti yang didakwakan mitos-mitos tersebut. Mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan dengan kesucian yang sebesar-besarnya. Kesalahan tersebut juga bukan karena hubungan sekstual, sebagaimana imajinasi seni eropa selama ini berkutat pada lumpur seks untuk menafsirkan sehingga aktivitas kehidupan, seperti yang diajarkan Freud si yahudi kepada mereka!

Dalam menghadapi pemandangan telanjang yang terjadi akibat perbuatan dosa, dan dala menghadapi ketelanjangan yang senantiasa dipraktikkan orang-orang musyri di masa jahiliyah, maka konteks seruan ini mengingatkan nikmat Allah pada manusia yang telah mengajari mereka, memudahkan mereka, dan juga mensyariatkan bagi mereka pakaian untuk menutupi aurat yang terbuka. Selain untuk menutupi aurat, pakaian juga menjadi perhiasan dan keindahan, menggantikan buruknya ketelanjangan. Karena itu Allah berfirman, “Kami turunkan.” Maksudnya adalah kami syariatkan bagi kalian di dalam wahyu. Kata libas terkadang digunakan untuk sesuatu yang menutupi kemaluan, dan itu adalah pakaian bagian dalam. Sedangkan kata risyan terkadang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh dan berhias, dan itu adalah pakaian bagian luar. Sebagaimana kata risyan digunakan untuk arti kehidupan yang sejahtera, nikmat dan harta benda. Semua makna ini saling berjalinan dan saling menguatkan.

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.”

Demikian pula, konteks surat di sini menyebutkan kalimat “pakaian takwa”, dan memberinya sifat “yang paling baik”.

“Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah…”
Abdurrahman bin Aslam mengatakan, “Maksudnya ayat ini adalah bertakwa kepada Allah dengan menutup auratnya. Itulah yang dimaksud dengan pakaian takwa.”
Ada hubungan antara pensyariatan Allah terhadap pakaian untuk menutup aurat dan untuk perhiasan dengan takwa. Keduanya sama-sama pakaian. Yang satu menutup aurat hati dan menghiasi hati, sedangkan yang lain menutupi aurat tubuh dan menghiasi tubuh. Keduanya saling berhubungan. Karena dari rasa takut dan malu kepada Allah itulah muncul rasa jijik dan malu terhadap ketelanjangan tubuh. Barangsiapa yang tidak malu dan takut kepada Allah, maka tidak ia tidak peduli untuk telanjang dan mengajak orang lain untuk telanjang. Telanjang dari rasa malu dan takwa, telanjang dari pakaian, dan membuka aurat!

Sesungguhnya menutup aurat karena rasa malu bukan sekedar kebiasaan lingkungan—seperti klaim para propagandis yang berusaha memengaruhi rasa malu masyarakat dan kesucian mereka untuk menghancurkan kemanusiaan mereka. Ini sejalan dengan rencana keji Yahudi yang termuat dalam program pemerintah Zionis. Rasa malu adalah fitrah yang diciptakan Allah dalam diri manusia, dan pakaian adalah syariat yang diturunkan Allah kepada manusia. Allah memberi mereka kemampuan untuk melaksanakan syari’at tersebut dengan berbagai kekayaan dan rezki di bumi yang ditundukkan Allah kepada mereka.

Allah mengingatkan anak-anak Adam tentang nikmat-Nya pada mereka ketika mensyariatkan pakaian dan menutup aurat. Syariat ini bertujuan untuk menjaga kemanusiaan mereka agar tidak runtuh kepada tataran kebiasaan hewan! Selain itu, Allah mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat-Nya dengan tujuan untuk mendukung mereka dengan kemudahan yang diberikan kepada mereka.

“Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”
Dari sini seorang muslim dapat menghubungan antara serangan dahsyarat yang diarahkan kepada rasa malu dan akhlak manusia; ajakan secara gamblang untuk telanjang secara fisik atas nama perhiasan, peradaban dan cinta; antara program Yahudi untuk menghancurkan kemanusiaan mereka dan mempercepat dekadensi mereka, untuk mempermudah Yahudi dalam memperbudak mereka!

Selain itu, seorang muslim juga dapat menghubungkan semua ini dengan program yang ditujukan untuk mengikis habis sisa-sisa akar agama ini dalam bentuk emosi yang terpendam di lubuk jiwa! Sampai sejauh inilah upaya-upaya penghancuran yang mereka lakukan, dengan serangan keji untuk mengajak kepada telanjang jiwa dan fisik, seperti yang disuarakan media-media yang bekerja untuk setan-setan Yahudi di setiap tempat!

Sesungguhnya perhiasan “insani” adalah perhiasan dengan menutup tubuh, sementara perhiasan “hewani” adalah dengan cara telanjang. Tetapi umat manusia pada hari ini telah kembali ke dunia jahiliyah yang menjatuhkan mereka ke tataran binatang!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...